Tampere Eesti Klubi virolaisten yhdyssiteeksi

HTM Harri Turkulainen:

Tampere-Tartto-Seura oli jo aiemmin yrittänyt koota Tampereella asuvista virolaisista pysyvää verkostoa, mutta tulokset olivat olleet vaatimattomia tai suorastaan olemattomia. Syksyllä 1995 asiaan päätettiin taas paneutua ja Harri Päiväsaaren ja Harri Turkulaisen allekirjoittama kirje lähetettiin yliopiston välityksellä Tampereen yliopistossa opiskeleville virolaisille opiskelijoille. Lisäksi tieto meni Kangasalan Räpinologien puheenjohtajan Raini Kiukkaan kautta kolmelle Ahlmanin maatalousoppilaitoksessa opiskelevalle virolaiselle opiskelijalle.

Kirjeessä mainittu ensimmäinen tapaaminen oli 25.9.1995. Tampere-Tartto-Seuran kutsumana silloiseen toimistoon Kehräsaareen tuli paikalle vajaa kymmenen henkilöä. Heistä tuli ydinryhmä, jota voi kutsua Tampere Eesti Klubin perustajiksi. Tampere Eesti Klubin (nimi, jonka se sai pitkien keskustelujen tuloksena) tarkoitus oli olla nimenomaan Tampereella ja Pirkanmaalla enemmän tai vähemmän pysyvästi asuvien virolaisten yhdistys.

Tampere-Tartto-seuran vilpittömänä pyrkimyksenä oli saattaa yhteen niin yliopistolla opiskelevat toisistaan tietämättömät virolaiset opiskelijat kuin myös muuten paikkakunnalle tulleet virolaiset ja antaa heille mahdollisuus keskustella tutuista asioista, kokemuksista Suomessa jne.

Tästä johtuen myös tämän yhdistyksen kommunikoinnin piti tapahtua viron kielellä. Tampere-Tartto-seuran puolesta näitä tapaamisia isännöi Harri Turkulainen, joka ainoana suomalaisena oli Eesti Klubin perustajajäsenenä.

Ei vain tarttolaisten seura

Ensimmäisen tapaamisen aluksi oli yleistä hämmennystä, että mikä oli tapaamisen idea. Myös koolle kutsujan eli Tampere-Tartto-Seuran rooli hieman ihmetytti lähinnä ei-tarttolaisista koostuvaa osanottajistoa.

Harri Turkulaisen osa oli nyt selittää, että seuran nimi nyt sattui vain olemaan Tampere-Tartto-Seura, mutta seuran tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää suhteita kaikkialle Viroon, niin Tallinnaan, Pärnuun, Narvaan tai minne tahansa muualle Viroon. Periaate oli siis, että "ilta on teidän, Tampere-Tartto-seura on vain kokoonkutsuja, tehkää mitä haluatte ja keskustelkaa mistä haluatte".

Ensimmäisessä tapaamisessa oli läsnä kolme henkilöä, joiden rooli Tampere Eesti Klubin synnyssä ja muotoutumisessa on ollut keskeinen; Rain Ots, Kristiina Teiss ja Regina Narmont. Heidän aktiivisuutensa ja innostuksensa pohjalta lähti Tampere Eesti Klubin synty. Lisäksi kiitokset monille muille, jotka tietävät itse osuutensa klubin toimintaan.

Ensimmäisessä tapaamisessa heiteltiin ilmaan useita ideoita toiminnan pohjaksi. Yksi näistä, virolaisen elokuvan päivä, toteutui lopulta syksyllä 1998 kolmen vuoden valmistelun jälkeen saavuttaen erinomaisen yleisömenestyksen.

Vireää toimintaa ja oma lehti

Tampere Eesti Klubin toiminta on ollut muutenkin varsin vireää. Klubi on järjestänyt mm. erilaisia ohjelmallisia illanviettoja, liikunnallisia retkipäiviä sekä erilaisia kulttuuritapahtumia. Klubi on kokoontunut Tampere-Tartto-Seuran toimitiloissa säännöllisin väliajoin mm. videoiltojen merkeissä.

Tampere Eesti Klubin läheisin yhteistyökumppani on luonnollisesti ollut Tampere-Tartto-seura, jonka tiloissa tavalliset kokoontumiset on voitu järjestää. Toinen tärkeä kontakti on Helsingin Yliopiston Virolaisten Opiskelijoiden Yhdistys eli HEüü.  Lisäksi on suhteita luonnollisesti solmittu Viron tasavallan edustajiin, kuten suurlähetystöön ja Viron kulttuuri-instituuttiin sekä muihin Suomi-Viro-ystävyysseuroihin.

Tampere Eesti Klubi on myös perustanut oman lehden (Eesti leht), josta on tarkoitus kehittää Pirkanmaalla ja miksei koko Suomessakin asuvien virolaisten oma julkaisu.

Kirjoittaja on Kainuun liiton hallintojohtaja ja Kainuun Viro-seuran puheenjohtaja.